PRIVACY BELEID

Blugri software + services BVBA ("Blugri") respecteert en hecht veel belang aan uw privacy. Ons privacy beleid is van toepassing op alle digitale applicaties ("App") en alle websites ("Site") aangeboden door Blugri software + services BVBA. In dit document verwijzen naar de App(s) en Site als "Service".

Het toepassingsgebied van dit beleid is beperkt tot de informatie verzameld door blugri of ontvangen door blugri, door middel van het gebruik van de Service. Blugri is niet verantwoordelijk voor de acties van derde personen of bedrijven, de inhoud van hun websites, het gebruik van informatie die zij van u ontvangen hebben, of eender welk product of dienst zij mogelijks aanbieden. Iedere link naar deze websites maakt geen deel uit van een sponsoring van of aansluiting met deze personen of bedrijven.

GEGEVENSVERZAMELING EN GEBRUIK

Blugri verzamelt gegevens zoals verder beschreven wordt. De hoofddoelstellingen van blugri bij het verzamelen en gebruiken van gegevens zijn het aanmaken van uw gebruikersaccount, het leveren van Services aan u, het verbeteren van onze Services, contact met u opnemen, onderzoek verrichten en het creëren van rapporten voor intern gebruik. Wij bewaren gegevens op onze servers die zich bevinden in Dublin, Ierland en gehost zijn door Windows Azure en we kunnen gegevens bewaren op servers en installaties in andere landen.

MOBIELE PLATFORMEN

Wanneer u een blugri spel (App) op een mobiel platform gebruikt, kunnen we bepaalde gegevens verzamelen en optekenen zoals het unieke ID van het toestel (persistent / niet-persistent), het hardware type, de versie van het besturingssysteem ("OS") en uw IP adres. Deze informatie is nuttig voor ons om problemen op te lossen en trends in het gebruik van onze Apps te begrijpen.

GEBRUIKERSACCOUNT

Wanneer u een blugri gebruikersaccount registreert, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen en optekenen: (1) uw naam, (2) uw gebruikersnaam of avatarnaam, (3) uw geboortedatum en (4) uw e-mailadres. Uw gebruikersaccount wordt beschermd door een (5) paswoord dat u aanlevert. Bovendien creëren we een unieke gebruikers-ID die wordt opgeslagen en gekoppeld wordt aan uw persoonlijke gegevens.

Indien u deze gegevens wenst te verwijderen, gelieve ons te contacteren op het volgende e-mailadres: support@blugri.com.

FACEBOOK KOPPELING

U kan uw blugri gebruikersaccount koppelen aan uw account van Facebook ("Social Netwerk Service"). Wij kunnen gegevens verzamelen en optekenen van Facebook in overeenstemming met het beleid en de voorwaarden van Facebook. De gegevens die we verzamelen wanneer u uw gebruikersaccount koppelt aan een Social Network Service, kunnen inhouden: (1) uw naam, (2) uw Facebook gebruikers-ID, (3) localisatie, stad, staat en land, (4) geslacht, (5) geboortedatum, (6) e-mailadres, (7) profielfoto of zijn URL en (8) de Social Network Service identificatienummers van uw vrienden die ook gekoppeld zijn aan de Apps van blugri.

Indien u de gegevens die wij ontvangen van Facebook wenst te verwijderen, gelieve ons te contacteren op het volgende e-mailadres: support@blugri.com.

NODIG EEN VRIEND UIT

Blugri kan de mogelijkheid voorzien om contactpersonen uit uw adresboek of van Facebook uit te nodigen zodat deze contactpersonen geïdentificeerd kunnen worden in blugri Apps en/of u hen kan uitnodigen om samen blugri Apps te spelen. Dergelijke contactinformatie wordt enkel gebruikt om een uitnodiging te verzenden aan de adresseerde. De contactinformatie wordt automatisch verwijderd wanneer de uitnodiging wordt verwerkt of vervallen is.

WILLEKEURIG SPELEN

Blugri kan de mogelijkheid voorzien om een willekeurige speler uit te nodigen, die de App geïnstalleerd heeft. De uitnodiging kan de volgende persoonlijke gegevens bevatten: (1) gebruikersnaam of avatarnaam en (2) profielfoto. Bovendien kunnen we een uniek spel-ID creëren die wordt opgeslagen en gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

DIENSTEN VAN DERDEN

Onze Services kunnen advertentienetwerken of volgsystemen van derden bevatten. Deze diensten van derden kunnen cookies, API's en SDK's gebruiken in onze Services zodat zij gebruikersinformatie kunnen verzamelen en analiseren op onze of voor hun rekening. Gegevens verzameld door de diensten van derden (zelfs indien deze door of via blugri worden aangeboden) worden door ons niet ontvangen. Als zodanig is het gebruik van onze Service onderworpen aan het privacy beleid van de volgende derden:

Blugri kan de volgende persoonlijke gegevens delen met deze derden: (1) localisatie, stad, staat en land, (2) geslacht en (3) geboortedatum.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Wij gebruiken gegevens die via onze Service verzameld zijn voor doelen zoals beschreven in dit privacybeleid of zoals bekendgemaakt aan u in verband met onze Service. Bijvoorbeeld, wij kunnen uw gegevens gebruiken om/voor:

  • Gameaccounts en gamerooms te creëren
  • Het identificeren of voorstellen van vrienden, games, in app-aankopen,...
  • Met u te communiceren over promoties, beloningen, komende gebeurtenissen en ander nieuws over de producten en diensten aangeboden door blugri.
  • Het mogelijk te maken dat u kan communiceren met andere gebruikers (inclusief het versturen van uitnodigingen)

DELEN EN OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS

Blugri deelt geen persoonlijke gegevens, behalve wanneer dit door u is toegestaan of in de volgende gevallen:

  • Met uw toestemming, bijvoorbeeld, indien u toestaat om gegevens te delen met derden voor hun marketing doeleinden en onderworpen aan hun afzonderlijk privacybeleid.
  • blugri kan toeleveranciers aanstellen om diensten voor ons uit te voeren. Deze toeleveranciers kunnen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.
  • Wij kunnen uw gegevens vrijgeven zoals toegestaan door de wet of wanneer we geloven dat het vrijgeven passend is om te voldoen aan de wet; om onze rechten af te dwingen of toe te passen; of om onze rechten, eigendom of veiligheid van onszelf, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit is inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming van fraude.
  • Wij kunnen uw gegevens delen naar aanleiding van iedere fusie en verkoop van onze activa, of bij een financiering of acquisitie van de volledige onderneming of een gedeelte van de onderneming aan een andere organisatie.
  • Wij kunnen verzamelde of anonieme gegevens over u delen met adverteerders, uitgevers, zakelijke partners, sponsors of andere derde partijen.

BEVEILIGING

Blugri neemt redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of tegen verlies, misbruik of wijziging door derden. Hoewel wij ter goeder trouw inspanningen leveren om de gegevens verzameld door onze Service op te slaan in een veilig opererende omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek, kunnen wij de absolute veiligheid van deze gegevens niet garanderen tijdens de transmissie naar of opslag in onze systemen. Verder, hoewel we betrachten om de integriteit en de veiligheid van ons netwerk en onze systemen te verzekeren, kunnen wij niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen derde partij "hackers" zullen tegenhouden om op een illegale manier zich toegang tot deze gegevens te verschaffen. Wij garanderen niet of stellen niet voor dat uw gegevens beschermd zijn tegen verlies, misbruik of wijziging door derden.

ONS BELEID BETREFFENDE KINDEREN

Wij verzamelen of vragen niet bewust persoonlijke gegevens van iedereen met een leeftijd jonger dan 13 noch laten we dergelijke personen bewust toe om gebruik te maken van onze Service. Indien u jonger bent dan 13, gelieve geen persoonlijke gegevens aan ons te bezorgen, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Niemand jonger dan 13 mag persoonlijke gegevens verstrekken. In het geval dat we vernemen dat we persoonlijk gegevens van een persoon met een leeftijd jonger dan 13 hebben verzameld, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Indien u denkt dat wij enige informatie hebben over personen met een leeftijd jonger dan 13, gelieve ons te contacteren via het volgende e-mailadres: support@blugri.com.

KIEZEN OM NIET DEEL TE NEMEN AAN MARKETING DOELEINDEN (OPT-OUT)

U kan ervoor kiezen om geen promotionele e-mails van ons te ontvangen, volg hiervoor de instructies in deze e-mails. Indien u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele e-mails sturen, zoals e-mails over uw gebruikersaccount of onze openstaande zakelijke relatie.

INTERNATIONALE OVERDRACHT

Wij kunnen de gegevens die wij verzameld hebben overdragen aan gelieerde entiteiten of aan andere derden over de grenzen heen en van uw land of jurisdictie naar andere landen of jurisdicties over heel de wereld. Indien u zich bevindt in de Europese Unie of in een andere regio met regerende wetten over datacollectie en -gebruik die kunnen verschillen van de wetten in de V.S., gelieve te noteren dat u informatie doorgeeft, inclusief persoonlijke gegevens, aan een land en jurisdictie die niet dezelfde wetten heeft over data bescherming als uw jurisdictie, en dat u toestemming geeft om gegevens over te dragen naar de V.S. en het gebruik en het vrijgegeven van de informatie over u, inclusief persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op ieder moment te wijzigen, en zullen iedere nieuwe versie publiceren op deze pagina. Deze versie dateert van 28 oktober 2013. Wijzigingen gaan in van zodra ze gepubliceerd zijn.

Door het gebruiken van de Service, drukt u uw akkoord uit met betrekking tot dit privacybeleid en het verwerken van uw informatie, inclusief uw persoonlijke informatie, op de manieren zoals beschreven in dit privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve geen gebruik te maken van onze Service.

CONTACT GEGEVENS

Blugri software + services BVBA Jetse Steenweg 550 - bus 15, 1090 Brussel, België Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, gelieve ons te contacteren op support@blugri.com.